Oldal kiválasztása

Ingyenes szállítás 20 000 Ft feletti vásárlás esetén

Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Panacha.hu webáruházat üzemeltető Dr. Szentmiklóssy Éva (székhelye: 2112 Veresegyház, Csokonai utca 20, email cím: info@panacha.hu, továbbiakban: „Szolgáltató”) és az általa a webáruházban (továbbiakban: „webáruház”) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfél (a továbbiakban: „Ügyfél” „Vásárló”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: „Felek”.

 

Vonatkozó jogszabályok:

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak: 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

 1. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
  2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

 1. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 2. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Az ÁSZF hatálya, elfogadása

A felek közt létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF a feleket megillető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit. A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul a felek között létrejövő szerződés részét képezi.

 

 1. Bevezető
  1.1. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.panacha.hu weboldalon található webáruházban, a webáruházon keresztül történik.

1.2. Webáruházunkban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. Az adatbeviteli hibák a megrendelés leadása során javíthatóak.

1.3. A www.panacha.hu weboldalwebáruház szolgáltatásait a lenti korlátozással bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen valós adatait megadva érvényes megrendelést ad le, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.4. Csak azok a 16. életévüket betöltött természetes személyek vehetik igénybe a Szolgáltatást, akik elfogadják az ÁSZF-et, hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez és feldolgozásához, valamint a kézbesítési adataikat megadták a megrendelés leadásakor.

1.5. A megrendelés leadása még nem eredményezi Felek között a szerződés létrejöttét, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre  elektronikus levélben (e-mailben) van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejövő szerződésre a magyar jog rendelkezési irányadóak, az kinyomtatható, lementhető, de Szolgáltató azt nem iktatja.

1.6. A vásárlás elsősorban a magyar Polgári törvénykönyv (2013. évi V. törvény), az Eker. törvény (2001. évi CVIII. törvény), a 45/2014. Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései szerinti feltételekkel jön létre. A fogyasztónak minősülő Vásárló és a Szolgáltató között létrejött szerződésre továbbá a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet rendelkezései irányadóak.

1.7. A webshop működésével, a megrendelési és szállítási folyamatokkal vagy a termékekkel kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén az alább megadott elérhetőségeinken rendelkezésre állunk. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a www.panacha.hu oldalon.

1.8.A Szolgáltatás igénybevételére jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak. Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et indokolt esetben módosítani, de a már megkötött szerződést a módosítás nem érinti.

1.9. A www.panacha.hu webáruház üzemeltetését, dr Szentmiklóssy Éva egyéni vállalkozó végzi. Az üzemeltető elérhetőségei:

Székhely: 2112 Veresegyház, Csokonai utca 20.

Telefonszám: +36 20 381 7377
Adószám: 68944728-1-33

 

Nyilvántartási szám: 52473878
A vállalkozás a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítõ Hatóság engedélyével üzemel, mint nemesfémtárgyak és termékek kereskedelmi tevékenységére jogosult vállalkozás, melynek  nyilvántartási száma: PR8367

E-mail cím: info@panacha.hu

Tárhelyszolgáltató adatai:

Ezit Kft.
Székhelye:9444 Fertőszentmiklós, Petőfi u. 44.,
Adószáma: 14113291208
Online elérhetőség: info@fekiwebstudio.hu

 1. Regisztráció, vásárlói profil2.1 A www.panacha.hu weboldalwebshopban a vásárláshoz nem kötelező a regisztráció, a vásárlás folyamata regisztráció nélkül is elkezdhető és lefolytatható. Azonban minden látogatónak, felhasználónak lehetősége van előzetesen regisztrálni és saját profil létrehozásával megkönnyíteni a vásárlási folyamatot. A regisztrációt követően a vásárlói profil lehetőséget ad a webáruház egyéb kényelmi funkcióinak az elérésére és igénybevételére is, többek között a későbbi vásárlásoknál nem kell újfent a különböző szükséges adatokat újra begépelni.

  2.2. A regisztráció elküldése után a rendszer a megadott email címre egy információs e-mailt fog küldeni, amiben a regisztráció lényeges adatai érhetőek el.

  2.3 A felhasználó fiókjának és adatainak törlését az info@panacha.hu email címen kezdeményezheti.

 2. A megrendelés, a termékek, a vásárlás folyamata

 3.1. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. A kategória nevére kattintva a benne szerelő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról. A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg. A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is.

A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. Második lépésként lehetőség van belépésre, regisztrációra, valamint regisztráció nélküli vásárlásra. A regisztráció, és a regisztráció nélküli vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő a szállítási cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e- mail címének és jelszavának megadásával folytatható. A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé. Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Vásárló Belépés ablak, vagy a Belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.

3.2. A rendelés véglegesítése

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelés véglegesítése” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek. Ön a „Megrendelés véglegesítése” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól. Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Az Eladó legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó által küldött visszaigazoló email az Ön számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.

3.3. Fizetési módok

Utánvétel

Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza az “Utánvétel” fizetési módot.

 

Fizetés Online Bankkártyával a Barion rendszerén keresztül

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I1064/2013

 

3.4. Átvételi módok, átvételi díjak

 

GLS Futárszolgálat

A terméket a GLS futárszolgálat szállítja ki. Bővebb információ: https://gls-group.eu/HU/hu/home

A megrendelt termékek átlagosan 3-5 munkanapon belül kerülnek kézbesítésre Magyarország területén. Ezen szállítási mód díja: – GLS futárral házhozszállítás utánvéttel: bruttó 1499 Ft – BARION bankkártyás fizetés a weboldalon, GLS futárral házhozszállítás: 1200 Ft

3.5. Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

Amennyiben Ön korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette át (ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt), vagy a Termék nem kereste jelzéssel érkezett vissza az eladóhoz, az Eladó a megrendelés teljesítését a vételár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez köti. Eladó visszatarthatja a Termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár és aszállítási díj összegét). Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.

3.6. Külföldre történő értékesítés

Az Eladó nem különbözteti meg a Honlap használatával Magyarország területén és az azon kívül az Európai Unió területén belüli vásárókat. A jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában az Eladó Magyarország területén biztosítja a megrendelt termékek kiszállítását/átvételét. A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a vonatkozó rendelet előírásai alapján jelen pont értelmezésében vevőnek az a fogyasztó minősül, aki valamely tagállam állampolgára, vagy valamely tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el. Fogyasztónak az a természetes személy minősül, aki olyan célból jár el, amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén. A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, Eladó nem köteles a vásárló tagállami szerinti nyelven kommunikálni Vásárlóval. Eladó nem köteles megfeleljen a Vásárló tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett Termékkel kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például címkézési vagy ágazatspecifikus követelményeknek, vagy hogy tájékoztassa a Vásárlót ezekről a követelményekről. Eladó eltérő rendelkezése hiányában Magyarországi ÁFÁ-t alkalmazza minden Termék esetében. Vásárló a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel

 

Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés az Eladó által meghatározott pénznemben valósul meg, Eladó visszatarthatja a Termék átadását ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának és a szállítási díjnak kifizetése sikeresen és maradéktalanul megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat (szállítási díjat) és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár összegét). Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót. Eladó a Termék átadása érdekében a magyar vásárlókat megillető átadási lehetőségeket biztosítja a nem magyarországi vásárlóknak is. Amennyiben Vásárló az ÁSZF szerint kérheti a Termék szállítását Magyarország területére, vagy bármely más Európai Uniós tagállam területére, ezt kérheti a nem magyarországi vásárló is bármely az ÁSZF-ben megjelölt szállítási módon. Amennyiben Vásárló az ÁSZF szerint választhatja a Termék személyes átvételét az Eladónál, ezzel élhet a nem magyarországi vásárló is. Egyebekben a Vásárló kérheti, hogy a Termék szállítását saját költségén oldhassa meg külföldre. Magyar vásárlót ez a jog nem illet meg. Eladó a szállítási díj megfizetését követően teljesíti a megrendelést, amennyiben Vásárló a szállítási díjat nem fizeti meg Eladó számára, vagy a saját szállítást nem oldja meg az előre egyezetetett időpontig, Eladó a szerződést felmondja és az előre megfizetett vételárat visszafizeti Vásárló számára. Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján

 

3.7. A www.panacha.hu weboldalwebáruház elkötelezett a környezeti terhelés minimalizálása, csökkentése irányában és ezen célból minden megtesz a felesleges csomagolóanyag felhasználás elkerülése érdekében is. Ezen környezettudatossági szempontok mentén több termék egyidejű vásárlása esetén a termékeket egy csomagolásban, jellemzően egy légpárnás borítékban szállítjuk vásárlóinknak. Amennyiben a vásárló minden általa vásárolt termékhez, ékszerhez szeretne külön-külön dobozt, úgy azt a megrendeléskor a megjegyzés rovatban fel kell tüntetnie és akkor külön dobozokban csomagoltan történik a szállítás.

3.8. Az árak a készlet erejéig érvényesek. A webshopon található darabszámok, készletadatok folyamatosan aktualizáltak.

 

 1. Ingyenes elégedettségi csere garancia4.1 A www.panacha.hu weboldalwebáruházban minden vásárlónknak megvan a lehetősége, hogy a megvásárolt és átvett terméket bármely okból – nem megfelelő méret, nem az elképzelt megjelenés, stb. – ingyenesen másik a webáruházban elérhető termékre cserélje értékkülönbözet egyeztetéssel szállítási költség megfizetése mellett.

 

4.2 A megvásárlást követően csere garancia szolgáltatás igénybevétele esetén először is szükség van a szolgáltatás igénylésére az info@panacha.hu e-mail címre küldött üzenettel, amely üzenetnek tartalmaznia kell a cserélendő termék pontos nevét és az új a panacha.hu weboldalon elérhető termék nevét, cikkszámát, árát.

4.3 Ezt követően a cserélendő terméket be kell csomagolni a postai küldemények elvárásainak megfelelően, majd a napokon belül megérkező futárnak átadni, illetve a futártól lehet az új terméket átvenni. FONTOS: a visszaküldendő csomag címkéjét a futártól kell elkérni és a csomagot ezzel a címkével kell ellátni!

4.4 Elégedettségi csere garancia szolgáltatásunk az áru átvételétől számított 14 napig vehető igénybe. A szállítási költség a vevőt terheli, melynek költsége: 2500 Ft / csere.

 

 1. Garancia (avagy jótállás) és kellékszavatosság

A Panacha.hu weboldal által forgalmazott termékeket a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján ún. kötelező jótállási kötelezettség terheli. Melléklet a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelethez 22. pontja alapján a 10 000 Ft eladási ár feletti órák és ékszerek jótállási kötelezettsége 1 év.

A Panacha ezüst ékszereinek mindegyike hivatalosan fémjelzett, finomságjellel (925) és névjelével ellátott, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság (1089 Budapest, Bláthy Ottó utca 3-5., rövid neve: NEHITI) által bevizsgált ékszer. A 2gr alatti ezüst ékszerek a hatályos jogszabályok szerint csak finomságjellel (925) rendelkeznek. A legfeljebb 2gr tömegű ezüstékszerek mentesek a fémjelzés alól, illetve akkor is, ha az ékszer jellegénél fogva nem jelezhető.

Engedély száma:  PR8367

5.1. A Szolgáltatót a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján ún. kötelező jótállási kötelezettség terheli.

5.2. A jótállás időtartama (garancia) alatt a felelősség alól csak akkor mentesül a Szolgáltató, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a vásárlás időpontját követően keletkezett (jellemzően a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza). A kötelező jótállás időtartama (a Kormányrendeletnek megfelelően) egy év.

5.3. Nem tartozik jótállás alá a hiba (de termékszavatosság hatálya alá sem), ha a hiba oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban/vásárlói tájékoztatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása (pl. a terméknek klóros, sós vagy gyógyvíznek történő kitétele, vegyszerekkel érintkezése, stb.)
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás okozza.

 

5.4. Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a vásárló:

 • elsősorban a kicserélést követelhet, vagy a hiba kijavítását.
 • ha a Szolgáltató a kicserélést vagy kijavítást nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a vásárlónak a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a vásárló – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

5.5. Ha a vásárló a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

5.6. A kicserélést vagy kijavítást– a termék tulajdonságaira és a vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a vásárló érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a  kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

5.7. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik. Azonban amennyiben a fogyasztó a szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, csere garancia igénybevétele esetén, úgy az ebből adódó többletköltséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni.

5.8. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Kellékszavatosság keretében a vásárlón van a bizonyítás terhe, kivéve az első hat hónapban: fogyasztó és vállalkozás közti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba már a teljesítsékor is megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

5.9. Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, a vásárló bírósághoz fordulhat, vagy a Békéltető testületi eljárást kezdeményezheti, vagy a járásoknál működő fogyasztóvédelmi hatósághoz, a lentebb részletezett szabályok alapján.

 1. Panaszügyintézés helye, módja

6.1 Az Ügyfél panaszával első sorban a Szolgáltatóhoz kell hogy forduljon. Panaszait írásban az alábbi elérhetőségre küldött e-mailben, szóban pedig az alábbi telefonszámon teheti meg.

emailben: info@panacha.hu

telefonon: +36 20 381 7377

munkanapon 10-17 óra között.

6.2 Panaszainak elintézéséhez szükséges, hogy közölje a kérdéses megrendelésben feltüntetett minden adatot, beleértve a megrendelés visszaigazolt kódszámát, hogy azonosítani tudjuk a panasszal érintett teljesítést. A telefonon érkező panaszokat azonnal megvizsgáljuk és tájékoztatjuk álláspontunkról a panaszost, illetve lehetőség szerint orvosoljuk a panaszt. A vevő panaszáról jegyzőkönyvet veszünk fel. Ebben az esetben az alábbiak szerint, az írásbeli panaszokra vonatkozó rendelkezések szerint járunk el. Az írásbeli panaszokat 5 munkanapon belül megvizsgáljuk és megválaszoljuk. Válaszunkat indokoljuk. Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet, úgy lakóhelye szerint illetékes békéltető testülethez, vagy járási hivatalhoz fordulhat panaszával (lentebb megadjuk az elérhetőségeket).

6.3. Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

a.) Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál.
A fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben a fővárosi és megyei kormányhivatal, illetőleg a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A hivatalok elérhetőségeiről a  http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ oldalon tájékozódhatnak.

b.) Békéltető testület igénybe vétele. A szolgáltatások minőségével, biztonságosságával és a megfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél. A Szolgáltató köteles a Békéltető testületi eljárásokban részt venni, igénybe veszi a békéltető testületi eljárást, együttműködési kötelezettség terheli abban.

c.) Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show, illetve a https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU linken elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.
Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül.

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

d.) Bírósági eljárás. Az Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX.törvény rendelkezései szerint.

6.4 Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a panaszügyintézéssel kapcsolatos levelezés, dokumentációt 5 évig megőrizzük.

 1. Szerzői jogok7.1. A weboldal egésze és minden eleme szerzői jogvédelem alatt áll. A weboldal és a weboldalon elérhető tartalom, szerzői mű, illetve más szellemi alkotás – grafikai megoldás, grafika, honlap szerkezete, a honlapon elérhető információ, adatfeldolgozási elv, szövegek és fényképek stb. – szerzői jogi jogosultja, vagy a feljogosított felhasználója a Szolgáltató.

  7.2. A weboldalt alkotó és a weboldalon elérhető szerzői jog által védett szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem használhatók fel, nem hasznosíthatók, sokszorosíthatóak vagy tárolhatóak.

Veresegyház, 2020.08.24.